Samarbejde

brande-hundepension-beagle-hundedagpleje brande-hundepension-hundeluftning-sanseindtryk-for-hundeoerer-hundeoejne-hundesnuder brande-kattepension-mosegaardens-dyrecenter-katteaktiviteter

Mosegaardens Hunde- og kattepension, Brande Dyrecenter ved Birgit og kent Karlsen, Sønderkærvej 11, 7330 Uhre ved Brande er også Internat for Dyrenes Beskyttelse:

Dyrenes Beskyttelse er Danmarks ældste og største dyreværnsorganisation, Som et led i at bedre dyrs vilkår, har Dyrenes Beskyttelse bl.a. internater rundt omkring i landet. Vi har været primært katte- og hundeinternat for Dyrenes Beskyttelse siden 1998.

Som internat for Dyrenes Beskyttelse er det vores opgave, at hjælpe primært hunde og katte, som er ”kommet i klemme” og som skønnes egnet til at komme videre til et godt, nyt og blivende hjem. Ligeledes er vi- i kraft af at vit er Internat for Dyrenes Beskyttelse underlagt de regler og tilsyn, der kræves for at drive internatsvirksomhed for Dyrenes Beskyttelse. Bl.a. får vi -ud over de kontrolbesøg, vores pensionsvirksomhed kræver - jævnligt inspektionsbesøg af repræsentanter fra Dyrenes Beskyttelses familiedyrsudvalg og dyreværnsinspektører.

Alle internatsdyr som kommer på Brande Internat for Dyrenes Beskyttelse undersøges af dyrlægen, mens de er hos os, ligesom dyrene bliver mærket og vaccineret, hvis ikke de er det i forvejen. Se evt. www.dyrenesbeskyttelse.dk for mere information.

Brande Internat for Dyrenes Beskyttelse samarbejder en hel del med de øvrige internater indenfor Dyrenes Beskyttelse og mødes regelmæssigt til erfaringsudveksling, foredrag og kurser om hunde, katte, og andre familiedyr.

Betaling for modtagelse af hund til Internat: Se www.dyrenesbeskyttelse.dk / Internater / Brande Internat
Betaling for modtagelse af kat til Internat: Se www.dyrenesbeskyttelse.dk / Internater / Brande Internat        

Gebyr for adoption af hund fra Internat: Se www.dyrenesbeskyttelse.dk /Internater / Brande Internat
Gebyr for adoption af kat fra Internat: Se www.dyrenesbeskyttelse.dk / Internater/Brande Internat


Besøg på Brande Internat for Dyrenes Beskyttelse er altid efter telefonisk forudindgået aftale.Tlf.: 97187123. Af hensyn til de andre opgaver omkring dyrene i vores varetægt træffes vi nemmest på hverdage mellem kl.: 8.00-10.00 og 17.30 til 18.30.

brande-hundepension-midtjylland-hundekærlighed-tid-ti-kys-og-kæl emilie-kattenussseri-i-kattevoliere-brande-kattepension feriehunden-sofus-blandingshund-paa-hundeluftetur-i-brande-hundepensions-14-toenderland-naturskoent-hundeluftningsomraade

Midt og Vestjyllands Politi

Vi har samarbejdet med politiet i mere end 15 år  ( Midt og Vestjyllands Politi). 

Vores funktion er primært på politiets foranledning at hente og opbevare bortkomne, herreløse dyr  ( oftest kaldet hittehunde), som regel indtil ejeren henvender sig.

Samarbejdet kan også omfatte opgaver af mere dyreværnsmæssig eller social karakter.

Efter aftalen er vi disponible for politiet alle dage på året og hele døgnet.

Her er vores mangeårige erfaring i omgang med dyr og vores oparbejdede viden omkring dyrevelfærd uunværlige redskaber.

Opgaven stiller desuden krav om egnet transportmiddel og sikrede rum.

 

 

 

 

 

Copyright 2012. QualityJoomlaTemplates. Hundeogkattepension.dk