Vi er gode til

14-toenderland-naturskoent-hundeluftningsomraade-på barnde-hundepension hundehygge-dagpleje-brande-hundepension hvile-ro-stille-hundeafdeling-brande-hundepension agility-brande-hundepnsions-private-indhegnede-hundeskov

Mosegaardens Hunde- og Kattepension, Brande Dyrecenter og Internat for Dyrenes Beskyttelse ved Birgit og Kent Karlsen, Sønderkærvej 11, 7330 Uhre ved Brande.

vi er gode til at:

 • At udnytte vores mangeårige praktiske hundeerfaring med  og teoretiske hundekundskaber om hunde, katte og andre familiedyr til at ”læse” og drage omsorg for hvert enkelt feriehund, kat eller kæledyr og derudfra tage hensyn til dets individuelle behov mens feriehunden, katten/ ellerkæledyret er adskildt fra sin dyreejer under sit ferieophold og i vores varetægt. 

 • At indhente, anvende og opbevare dyreejers relevante oplysninger til brug under feriehundens, kattens eller andet kæledyrs ferieophold, til opbevarelse i vores edb-system  indil næste gang hunden,katten eller kæledyr skal på ferieophold på Mosegaarden.

 • At passe godt på dyreejers feriehund, kat eller andet familiedyr under dets ferieophold på Mosegaarden i kraft af at der er døgnvagt 365 dage om året og i kraft af  at rammerne og rutinerne er bygget på at minimere risikoen for, at der opstår uforudsete hændelser..

 • At give dyreejers feriehund, kat eller andet kæledyr gode oplevelser, hvor der er tilpas med spænding og tryghed igennem aktiviteter, samvær og kæl, samt tilpas med perioder med hvile og ro til ferieunden, katten ellr andet ferie kæledyr under dets " spejderlejr for dyr" i vores varetægt. - herunder bl.a. masser af ros og godbidder.
 • At afpasse dyreejers feriehund, kat eller andet kæledyrs behov  for mad efter dets behov,og efter, hvad det kan tåle i maven på dets "hotelophold".
 • At tage imod ved ankomsten til Mosegaarden på en sådan måde, så såvel dyreejer som dennes feriehund, kat eller andet kæledyrs afsked med hinanden bliver en så behagelig oplevelse som muligt for alle parter ,og så feriehundens, kattens start på dets " spejderlejren for dyr" så god og tryg som muligt. En god start er nemlig alfa og omega.

 • At hjælpe med at overdrage dyreejers feriehund, kat eller andet kæledyr til dyreejer igen på en god måde,  i forbindelsen med afhentningen og i den forbindelse fortælle, hvis vi mener, der er specielle ting, der bør tages hensyn til i overgangen til hjemmet igen efter feriehunden, katten  eller andet kæledyrs ferieophold.
 • At finde den placering indenfor de meget fleksible rammer af  Mosegaardens Dyrepension, hvor hvert enkelt feriehund, kat eller andet kæledyr vil kunne trives optimalt.

 • At udnytte vores hundevenlige udendørsfaciliteter: Bænkenes muligheder for pause og nærvær me hunden, hundekæl,hunde klap og evt. en tur med hundebørsten. Lufte- og vandrearealernes muligheder for hundelufte-, vandre og dufteture, hvor vi ”møder” andre hunde og mennesker på vores vej, ( fordi vi ofte er adskillige  personer ad gangen, som er ude at gå med hver vores firbenede på samme tid). Samt ikke mindst hundens muligheder for at grave et hul, hente en kaste bold og muligheder for frit løb, anden hundeleg, tons, hundespor og snuseoplevelser i vores ca. 1 tønderland store, indhegnede hundeskov eller i en af vore andre indhegnede, græsbeklædte friluftsarealer til feriehundene.
 • At tilpasse starten af hundens, kattens eller andet kæledyrs ferieophold på Mosegaarden til den enkelt hund, kat eller andet kæledyr på en sådan måde, at også en forsigtig og lidt tilbageholdende pensionær får lejlighed til at ”vokse med oplevelsen”.
 • At bevare  Mosegaardens rammer inde og ude i en standard, så det vedvarende opfylder de lovmæssige krav til en godkendt dyrepension, dyrehotel, feriested for dyr.

 • At varetage dyreejers hund, kat eller andet kæledyrs evt. sygdomsmæssige observationer og behandlinger ( tabletter, injektioner, salver, øjen- eller øredråber mv.),mens den er  på ferieophold på Mosegaarden.
 • At gøre det relevante og nødvendige, hvis en uforudset hændelse opstår, mens dyreejers hund, kat ellerandet kæledyr er ipå "hotelpåhold" hos os.
 • At udnytte ”personalets forskellighed og styrker” til gavn for den enkelte feriehund, kat eller andet kæledyr, mens den er pensionær på Mosegaarden.

 • På Brande Dyrecenter er vi en stab af yderst ansvarlige og såvel praktisk som teoretisk, fagligt særdeles velfunderede og erfarne familiedyrsvejledere, som er gode til at give råd og vejledning omkring hunde, katte og  andre familiedyr, hvis dyreejer efterspørger dette.

 • Mosegaardens Dyrepension har desuden en pladskapacitet, så dyreejer stort set altid oplever at kunne få ent "hotelværelse" til sin feriehund eller kat/.Især i sommerferien og hen over nytåret, skal man dog være i god tid, hvis dyreejer ønsker at sikre sig en ferieplads til sin hund eller kat. hos os.

 • At opretholde en høj hygiejnisk standard på stedet, så dette - sammen med kæledyrenes vaccination - minimerer  sygdomme og utøj.

 • Vi en fast, voksen,faglig og erfaren gruppe af mennesker, som har stor respekt  for og holder rigtig meget af dyr,og som rigtig gerne vil hjælpe dyreejeren hvis vi kan…..:-)

 fjorten-toenderland-lufteareal-med-soer-stier-baenke-sanseindtryk-for-hunde-brande-hundepension hundehygge-på-bænk-i brande-hundepensions-lufteområde hundehvalpe-paa-hundeferie-hundeluftere-jyllands-hundepension-brande-internat-for-dyrenes-beskyttelse brande-kattepension-2-kattevenner-sammen-i-katteboks

Som Internat for Dyrenes beskyttelse, familiedyrsvejledere og en masse erfaring, anser vi det også for vigtigt, at medvirke til at påvirke yngre generationer om god dyrevelfærd og pasning af familiedyr. Nedenfor er det SFO på Uhre Friskole, som er på besøg

brande-dyreinternat-for-dyrenes-beskyttelse-har-besoeg-af-sfo-uhre-friskole brande-hundepension-besoeges-af-sfo-uhre-friskole sfo-uhre-friskole-paa-besoeg-paa-brande-interna-for-dyrenes-beskyttelse

Copyright 2012. QualityJoomlaTemplates. Hundeogkattepension.dk