Dyrlægeklinik - Dyrlæge Helene O Bech

Dyrlægeklinik

Mosegaardens Hunde- og Kattepension, Brande Internat for Dyrenes Beskyttelse har oprettet  egen dyrlægeklinik på stedet og ansat egen dyrlæge.


 brande-internat-dyrlægeklinik-for -dyrenes-beskyttelse-dyrlæge-helene-bech-klovborg-dyreklinik-og-internatsleder-kent-karlsen-undersoeger-pudlen-rosa dyrlæge-henlne-bech-brande-dyreinternats-dyrlaegeklinik dyrlaege-helene-bech-brande-internat-dyrlaegeklinik

Birgit og Kent Karlsen, som driver Mosegaardens Hunde- og Kattepension samt Internat for Dyrenes Beskyttelse på Sønderkærvej 11 i Brande i mere end 25 år har etableret egen dyrlægeklinik på stedet. Til at varetage opgaven har de pr. 15. april 2013 ansat Dyrlæge Helene O. Bech, der blev uddannet i 2009.

Bevæggrundene for at vi har taget dette skridt er flere, dog absolut ikke, at  tage os dyrlægemæssigt af andre dyr, end de, vi har i vores varetægt på stedet:

Når vi passer folks dyr, er vi yderst bevidste om, at det er deres kæreste eje, ofte betragtet som nære familiemedlemmer, vi har ansvaret for. Erfaringsmæssigt ved vi, at ejer tænker på sit kæledyr,  og på, hvordan det har det, mens de er adskilt fra hinanden, ligesom man især de første gange gør sig overvejelser  om, hvordan det skal gå. Selvom det er yderst sjældent, at der opstår behov for dyrlæge til en af vores pensionærer, og folk jo også som hidtil kan vælge, at vi skal anvende deres egen dyrlæge, vil vi gerne minimere ejers bekymringer. Derfor og for at give kæledyret den bedste start på pensionsopholdet, inviterer vi da også altid på en rundvisning og samtale forud for opholdet, hvilket man kan læse mere op på vores hjemmeside www.hundeogkattepension.dk. Vi er slet ikke i tvivl om, at det at vi nu har en dyrlæge lige ved hånden, vil opleves som en ekstra tryghed af vores pensionskunder.

Samtidig er det til stor inspiration og glæde for os og vores medarbejdere, at vi har fået Helene til at rådføre os med og bruge som sparringspartner i stort og småt. For dyrene er fordelene også til at få øje på, idet de kan blive ”set på” på stedet, hvilket naturligvis også giver os og vores medarbejdere  en ny tryghed.

Samlet set er der tale om et kvalitetsløft, som kommer både os, pensionsdyrene og vores kunder tilgode.

Som Internat for Dyrenes Beskyttelse kommer nyetableringen også dyreværnsmæssigt dyrene tilgode.

Som Internat for Dyrenes Beskyttelse er det vores opgave  at tage imod familiedyr - primært hunde og katte –der for størstepartens vedkommende bliver visiteret til os af Dyrenes Beskyttelses lokale, frivillige og ulønnede  kredsformænd, som der findes ca 200 af i hele landet eller via Dyrenes Beskyttelses vagtcentral 1812 som dyreværnssager.

 Mens dyrene er på Brande Internat, er det ud over at passe og pleje dyrene,  samt vurdere den enkelte  mhb på et nyt hjem, også vores opgave at observere og  forestå, evt. ordinere behandlinger, når der er behov for dette. For hundenes vedkommende, bliver den enkelte hund dels  mentalt og adfærdsmæssigt vurdering  af os mhb på egnet nyt hjem, hvortil vi bruger vores erfaring og familiedyrsvejleder funktion. Men herudorver skal  hver enkelt hund helbredsundersøges, vaccineres og chippes, samt have ordnet evt. andre ting som tænder og ører efter behov af dyrlægen. For kattenes vedkommende skal den enkelte kat, helbredsundersøges, neutraliseres, tatoveres og vaccineres af dyrlægen inden vi kan finde et nyt hjem tid den. Internatsdrift  er således en væsentlig udgiftpost for Dyrenes Beskyttelse. Med det nye tiltag, er vi med til at reducere disse , således at Dyrenes Beskyttelse og vi, i samarbejde, vil kunne yde mere dyreværn  og hjælpe  flere dyr i nød.

Dyrenes Beskyttelse er   Danmarks største dyreværnsorganisation – og foreningens drift og hjælp til dyrene  er 100%  afhængig af, udelukkende private midler, som dyrevenner  testamenter, donerer, giver i gaver og som  medlemsbidrag til foreningen. Foreningen har p.t. 13 internater fordelt over hele landet, Brande Internat er hidtil det internat, der har dækket det største geografiske område. I 2012 gik der omkring 1200 dyr med behov for hjælp -primært hunde og katte-igennem vores hænder.

For Dyrenes Beskyttelse har det altid været væsentligt, at de nødstedte dyr på internat  undgår unødige belastninger som f.eks ventetid, flytninger og  transport, og at de får hurtig dyrlægeassistance, når vi vurderer behovet. Især katte, som kommer på internat, er i forvejen belastede. De har ofte måttet klare sig, så godt som de har kunnet, og er derfor ofte i underskud med alt, når de kommer. Etableringen af egen dyrlægeklinik bevirker en  forbedring af det dyreværnsarbejde, vi laver for Dyrenes Beskyttelse. Samtidig har vi i støbeskeen, at Helene skal supplere  eksterne kurser ved at planlægge undervisningsforløb  i forskellige relevante emner , så vi på den måde holde os fagligt ajour.

Helene O. Bech fortæller, at hun, da hun blev spurgt, om hun kunne tænke sig opgaven, syntes det lød rigtig interessant, og at hun godt kunne tænke sig at arbejde med området, som i fagsprog kaldes ”sheltermedicin”. Helene, som desuden har kiropraktoruddannelsen og behersker den nye laserteknik, er - ud over at være ansat på Brande Internat -desuden  dyrlæge på Klovborg Dyreklinik, hvor hun ud over hunde, katte og andre familiedyr også  bevarer berøringsfladen med  landbrugsdyr og heste. Det, at hun også er tilknyttet en anden dyrlægepraksis bevirker, at hun har god mulighed for dyrlægefaglig sparring og -erfaringsudveksling, samt hjælp  ved afløsning og i de travleste perioder på internatet, som erfaringsmæssigt ligger i efterårssæsonen.

Vi har dagligt stor glæde af Helene  og har hurtigt fundet ud af, at hun er en faglig, dygtig  og samvittighedsfuld dyrlæge, der hurtigt er kommet ind i, hvad det vil sige at arbejde med  ”sheltermedicin”. Hun er struktureret og har et godt overblik og er desuden  rigtig god til at håndtere dyrene og vejlede folk. Og så passer hun godt ind i vores gruppe af faste  medarbejdere, hvor travlhed, faglighed og dyrevelfærd - med alt hvad dette indebærer af rationalitet, fornuft, følelser og humor - er i spil.

Copyright 2012. QualityJoomlaTemplates. Hundeogkattepension.dk